تفاوت اسیدهای آلی و معدنی مواد شیمیایی مختلفی در زندگی انسان وجود داشته که در بسیاری از اجسام و ابزاری که روزانه استفاده می‌کنیم حضور دارند. بسیاری از این ابزار شامل چندین ماده‌ی شیمیایی شده و عملیات‌های بسیار پیچیده و …
ادامه مطلب