از بین بردن آفات گیاهان با کمک مواد شیمیایی طبیعی گیاهان از مهم‌ترین موجودات زنده‌ی روی زمین هستند و حیات یک سیاره به وجود این موجودات بستگی دارد. پوشش‌های گیاهی یکی از اصلی‌ترین زنجیره‌ی غذایی انسان و حیوانات بوده؛ به …
ادامه مطلب